Category: جراحی زیبایی صورت

پروتز گونه
جراحی زیبایی صورت

پروتز گونه چگونه انجام می شود؟

یکی از اجزایی که در زیبایی صورت نقش مهمی دارد، گونه فرد است. برخی از افراد به طور طبیعی گونه های کوچکی دارند و همچنین